Projekt drzewa genealogicznego

Jednym z najfajniejszych efektów poszukiwań genealogicznych jest stworzenie tablicy przodków lub drzewa genealogicznego. Jako swego rodzaju ukoronowanie i podsumowanie przeprowadzonych poszukiwań.

  • Tablica przodków, jak sama nazwa wskazuje, jest formą przedstawienia naszych bezpośrednich przodków (tylko i wyłącznie) - tj. rodziców, dziadków, pradziadków itd. W takim projekcie nie ujmuje się bocznych linii przodków (wujków, cioć, rodzeństwa dziadków, rodzeństwa pradziadków itd.).
  • Zaś drzewo genealogiczne skupia się na graficznym przedstawieniu przodków w linii prostej dla jednego nazwiska - najczęściej tego po mieczu. W takim drzewie najmłodsze pokolenie znajduje się najwyżej, a starsze pokolenia najniżej (bliżej korzeni). W pniu drzewa umieszczone są informacje o bezpośrednich przodkach probanta (rodzicach, dziadkach, pradziadkach itd.), a w bocznych gałęziach ich rodzeństwo - młodsze po lewej stronie, a starsze po prawej.

Punktem wyjścia w przygotowaniu projektu są podstawowe dane o przodkach: imiona, nazwiska, daty i miejscowości urodzenia, daty ślubów, daty zgonów. W taki sposób powstaje szkic, który przerabiam w programie graficznym, potem uzupełniam o dodatkowe informacje, takie jak: wykaz miejscowości ujętych w projekcie, wyjaśnienia skrótów, zdjęcia przodków, ozdobne elementy graficzne itd. (poniżej w galerii: graficzne detale projektów).

Przykłady gotowych projektów możesz obejrzeć w poniższych wpisach:

Jeśli dane do graficznego projektu nie pochodzą z moich własnych poszukiwań, a z danych dostarczonych przez osoby trzecie, wszystko jest sprawdzane m.in. pod kątem zapisu dat (jeden format), imion i nazwisk (spójność pisowni małych i dużych liter) itd. Celem takiego działania jest uzyskanie jednolitości informacji, jakie znajdą się ostatecznie na wydruku.

Jesteś zaintersowany stworzeniem takiego projektu?

Skontaktuj się ze mną drogą mailową >> formularz kontaktowy.

Galeria wybranych projektów mojego autorstwa

Graficzne detale projektów