Drzewo genealogiczne rodziny Haberecht

O tym, że na najciekawe pomysły wpada się późno po północy, jest mi wiadomym nie od dziś. Tak było też w przypadku najnowszego projektu, a raczej aktualizacji istniejącego już drzewa genealogicznego rodziny Haberecht (projekt z 2019 roku).

Głównym zadaniem było dodanie do drzewa czwórki dzieci, tj. najmłodszych potomków rodziny:

  • dzieci, które urodziły się w okresie od maja do grudnia 2021 roku,
  • dzieci, które są dla siebie kuzynostwem pierwszego stopnia,
  • mówiąc prościej – ich dziadkowie mają czworo swoich dzieci i tym dzieciom, w tak krótkim odstępie czasu, urodziła się łącznie również czwórka dzieci.

Szkic drzewa genealogicznego został osadzony na tle archiwalnej fotografii Haberechtów z początku lat 30. XX wieku. Zdjęcie to wykonane zostało przed zakładem bednarskim, który należał do tej rodziny i przedstawia najstarszego ówcześnie przodka wraz ze swoją rodziną i praktykantami, którzy uczyli się u niego zawodu. Projekt ten został standardowo uzupełniony o polsko-niemiecki wykaz miejscowości, które znajdują się w drzewie, wyjaśnienia dotyczące użytych symboli, kilka ozdobnych grafik oraz o pieczęć Chrzelic i jej współczesne odwzorowanie w postaci herbu.