Tydzień pod znakiem spotkań i promocji

Mój kwietniowy pobyt w Polsce dobiega powoli końca. Tydzień ten, przepełniony był wieloma ciekawymi wydarzeniami i spotkaniami, w których miałem przyjemność uczestniczyć. Większość z wydarzeń odbyła się w ramach, organizowanego przez Komisję Historyczną Powiatu Prudnickiego z siedzibą w Northeim (Historische Kommission für den Kreis Neustadt/OS e.V.), tzw. “Tygodnia Historycznego“.

Zapraszam do lektury krótkiego podsumowania.

  • 19 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury w Białej odbyło się spotkanie promocyjne publikacji pt. „Circulus Neostadiensis – Studia z historii powiatu prudnickiego”, której wydawcą jest Komisja Historyczna Powiatu Prudnickiego z siedzibą w Northeim.
  • 20 kwietnia w Kierpniu, w miejscowej świetlicy, gościłem na spotkaniu, na którym dr prof. Ralph Wrobel, członek ww. Komisji, zaprezentował wykład pt. „Kierpień w roku 1300, 1800, 2000 – Rekonstrukcja porównawcza”. Tego samego dnia, o godzinie 18:00 w Kórnicy, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, odbyła się prezentacja książki pt. „Życie i działalność misyjna o. Valéria Kirscha z Kórnicy”, której autorką jest Andrea Smolarz. Tam też odbyła się druga prezentacja publikacji „Circulus Neostadiensis…“.
  • 21 kwietnia miałem przyjemność spotkać się z mieszkańcem jednej z miejscowości parafii Racławiczki, od którego pozyskałem m.in. ciekawe i wartościowe zbiory dokumentów po zmarły członku rodzin.
  • 22 kwietnia, za pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach, do filii bibliotecznej do Racławiczek, przekazałem kilkanaście książek, które swoją tematyką traktują o historii najbliższej okolicy i regionu.
  • 23 kwietnia w Opolu wziąłem udział w Spotkaniu Opolskich Regionalistów, które zorganizowane zostało z inicjatywy tamtejszego Muzeum Śląska Opolskiego. Spotkanie to było skierowane do pasjonatów historii lokalnej: opiekunów izb regionalnych i muzealnych, towarzystw regionalnych, stowarzyszeń historycznych czy lokalnych przewodników. Przedstawiono na nim zagadnienia związane z gromadzeniem zbiorów, ich ochroną i ewidencjonowaniem.