Skład DTP

Powieść „Wędrujący w snach” (2022)
Autorka: dr Marta Gliniecka – doktor nauk społecznych, pedagog

„Kronika Mukozwycięzców” (2021)
Autorzy: Damian Michalik, Joanna Baczul, Robert Hellfeier, Kinga Jaźwińska, Aleksandra Zdańska

„Historia dzwonnicy ze Smolarni na Górnym Śląsku” (2019)
Autor: Robert Hellfeier

  • Projekt okładki i skład publikacji
  • Koordynacja prac związanych z tłumaczeniem książki na język niemiecki
  • Współpraca z drukarnią
  • Projekt plakatu informującego o spotkaniu promocyjnym
  • Link do opisu: Historia dzwonnicy ze Smolarni na Górnym Śląsku

„Krótka historia rodziny Spałek/Spallek” (2018)
Autor: Robert Hellfeier

Monografia „Smolarnia. 350 lat historii” (2014)
Autor: Robert Hellfeier

  • Projekt okładki
  • Współpraca z grafikiem zajmującym się składem
  • Promocja wraz z organizacją spotkania promującego wydanie książki

Portfolio wybranych projektów