Historia dzwonnicy ze Smolarni na Górnym Śląsku

Dwujęzyczna publikacja o historii dzwonnicy ze Smolarni (niemiecki tytuł: Die Geschichte des Glockenturmes von Pechhütte in Oberschlesien). Książkę tę wydałem w 2019 r. z okazji setnej rocznicy powstania tego obiektu architektury sakralnej.

Publikacja ta jest swego rodzaju kontynuacją opisów historii dzwonnicy, jakie ukazały się w wydanej w 2014 r. monografii Smolarni. Dostępna na tamten czas wiedza została uzupełniona o prawie wszystkie nowo pozyskane informacje. Wstępem do głównego tematu jest rozdział II, w którym opisano pokrótce historię Smolarni. Rozdział III poświęcono historii dzwonnicy i powstał on w głównej mierze dzięki informacjom, jakie pozyskano w trakcie rozmów z obecnymi oraz byłymi mieszkańcami wioski. Rozdziały od IV do VII poświęcono budowli i jej wnętrzu, figurze św. Franciszka Borgiasza, dzwonowi, który wisi na szczycie dzwonnicy, oraz inskrypcjom z wnętrza (i nie tylko) obiektu. W rozdziale VIII w kilku zdaniach opisano nabożeństwo drogi krzyżowej oraz tradycję odprawiania mszy odpustowej. Przedostatni rozdział (IX) zawiera obszerny opis renowacji dzwonnicy wraz z dokumentacją fotograficzną, a w rozdziale X przedstawiono źródła, które wykorzystano podczas opracowywania niniejszej publikacji.

Spotkanie promocyjne odbyło się 15.12.2019 r. w sali Caritasu w Racławiczkach (link do relacji).

Fotorelacja ze spotkania (fot. Andrea Smolarz, Tygodnik Krapkowicki).