Odczytywanie i tłumaczenie neogotyku niemieckiego

Nieodłącznym elementem poszukiwań genealogicznych, dotyczących przedwojennych obszarów Niemiec, które po II wojnie światowej weszły w granice państwa polskiego, jest odczytywanie i tłumaczenie niemieckojęzycznych dokumentów pisanych neogotykiem (zarówno urzędowych jak i kościelnych). Prawidłowe odczytanie, a później interpretacja tekstu jest bardzo ważnym elementem badań historii swojej rodziny. A zawarte w dokumentach informacje mogą przyczynić się do poszerzenia wiedzy o swoich przodkach.

W przypadku opracowywanych przeze mnie transkrypcji i tłumaczeniachm staram się oddać przekaz jak najbardziej spójny z oryginalnym tekstem.

Odczytuje niemieckie pismo z takich dokumentów jak...

Akty gruntowe • Akty kupna • Akty małżeństw • Akty urodzeń • Dyplomy mistrzowskie • Inwentarze • Katastry • Kroniki • Książki kucharskie • Księgi kościelne • Manuskrypty • Metryki chrztów • Pamiętniki • Poczta polowa • Pocztówki • Protokoły sądowe • Rachunki • Serwituty • Świadectwa ukończenia nauki • Tablice genealogiczne • Testamenty • Urbarze • Wiersze • Wykazy podatkowe

Wybrane dokumenty, które zostały przeze mnie opracowane:

  • Kronika gminy wiejskiej Dziedzice (Górny Śląsk),
  • Kronika parafii Racławiczki,
  • Wybrane fragmenty urbarza chrzelickiego z 1758 roku,
  • Wybrane fragmenty metryki józefińskiej,
  • Inwentarz starostwa Sandomierskiego z 1753 roku (fragmenty),
  • A ponadto: akty urodzeń, małżeństw i pogrzebów, dokumenty kościelne, dokumentacja z Bundesarchiv, akty gruntowe, umowy kupna-sprzedaży, wykazy poległych żołnierzy i wiele więcej.

Poniżej możesz zapoznać się z kilkoma przykładami takich transkrypcji wraz z tłumaczeniami:

Tłumaczenie aktów z Urzędu Stanu Cywilnego

Zajmuję się również tłumaczeniem niemieckich aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgony):

Altdeutsche schrift Übersetzen
Altdeutsche schrift Übersetzen