O mnie

Kim jestem?

Urodziłem się w Prudniku na Górnym Śląsku, a wychowałem w Smolarni. Od kilkunastu lat badam przeszłość moich przodków i historię moich rodzinnej parafii Racławiczki na Opolszczyźnie. Moje hobby to także fotografia i tworzenie stron internetowych.

Jestem członkiem Komisji Historycznej Powiatu Prudnickiego w Northeim (Historische Kommission für den Kreis Neustadt/Oberschlesien e.V.). W lipcu 2023 r. zostałem absolwentem studiów podyplomowych „Genealogia. Teoria i praktyka” na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Moja działalność

Od 2008 r. zajmuję się badaniem historii parafii Racławiczki. Jestem autorem wielu artykułów i opracowań o historii publikowanych w lokalnej prasie („Tygodnik Prudnicki”, „Tygodnik Krapkowicki”, „Nowa Gazeta”, „Panorama Bialska”, „Nowa Gazeta”) oraz w zbiorowych publikacjach („Rocznik Borów Niemodlińskich” 2017 oraz 2018-2019, „28’. Historia Borów Niemodlińskich”, „Ze Śląskiem na ty”). Jestem autorem artykułów o tematyce społeczno-medycznej publikowanych w biuletynie „Mukowiscydoza” oraz w Kwartalniku Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO (link do wykazu artykułów i opracowań).

Osiągnięcia

Spod moich rąk wyszły dwie publikacje traktujące o historii Smolarni:

  • w 2014 r. monografia pt. „Smolarnia. 350 lat historii”,
  • w 2019 r. dwujęzyczna książka pt. „Historia dzwonnicy ze Smolarni na Górnym Śląsku” - więcej...

Moje artykuły

Artykuły o mnie

Prowadzę i administruję stronę internetową mojej rodzinnej miejscowości Smolarni. Jestem pomysłodawcą i autorem współczesnej kroniki tej miejscowości, którą piszę od 2008 r. Prowadzę też fanpage „Parafia Racławiczki na kartach historii” , na którym propaguję wiedzę o lokalnej historii tej parafii.

W 2013 r. zostałem laureatem pierwszego miejsca w pierwszej edycji konkursu „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens”. Jestem zdobywcą wyróżnienia w trzech edycjach regionalnego konkursu literackiego „Ze Śląskiem na Ty” za prace pt.:

  • „Drugeł wojna światoweł widzianeł oczuma miyszkańców Smolarniy i Serwitutu” (2012),
  • „Legyndy z okolic Dziedzic i Smolarniy” (2013),
  • „Racławsky wiatrełki” (2014).

Ponadto jestem autorem zdjęć o tematyce historyczno-zabytkowej, które prezentowane były na wystawie pokonkursowej konkursu fotograficznego „Zabytkowa Architektura Wsi Opolskiej” (2012, 2018). W 2013 r. fotografia mojego autorstwa, przedstawiająca ruiny zamku w Chrzelicach (link), zdobyła pierwsze miejsce w opolskiej edycji konkursu „Wiki Lubi Zabytki”.