267 lat w jednym drzewie genealogicznym

Po wielu miesiącach prac, nadszedł czas na zakończenie jednego z większych projektów poszukiwań genealogicznych, z jakim miałem ostatnio do czynienia. Pod lupę została wzięta rodzina Hajduk/Hayduk ze Ścigowa i Racławiczek oraz jej przodkowie. Punktem wyjścia w poszukiwaniach była urodzona w 1908 roku Klara Hayduk, córka Theodora i Franziski z domu Joseph.

>> 267 lat rozpiętości pomiędzy najstarszą (ur. 1753), a najmłodszą (ur. 2020) osobą w drzewie <<

Spójną częścią poszukiwań było opracowanie dokumentacji, której objętość wyniosła 45 stron i która zawiera m.in.:

  • relacje z rozmów z żyjącymi potomkami rodziny,
  • wycinki z dokumentów kościelnych i urzędowych wraz z translacją i tłumaczeniem,
  • odnalezionie w trakcie poszukiwań fotografie rodzinne,
  • wypisy z publikacji,
  • … i wiele więcej.

Do tego drzewo genalogiczne ze 172 członkami rodziny na wydruku o wymiarach 120 x 60 cm. Oprócz standardowych informacji o przodkach, zamieszczono na nim również:

  • fotografie ślubne wszystkich braci i sióstr wspomnianej wyżej Klary Hayduk,
  • fragment mapy z około 1830 roku z oznaczeniem miejscowości pochodzenia przodków i symbolicznym przedstawieniem okresu, w którym przodkowie ci przeprowadzili się z Racławiczek do Ścigowa.