Znaczenie nazwisk

Próba odkrycia znaczenia nazwiska może być bardzo ciekawym uzupełnieniem prowadzonych poszukiwań genealogicznych. To, jakie nazwisko posiadali nasi przodkowie, może dać nam odpowiedź na pytanie o ich pochodzenie albo to czym się w przeszłości zajmowali.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z nazwiskami odmiejscowymi, a w drugim z nazwiskami odzawodowymi. Innymi typami nazwisk są:

  • nazwiska patronomiczne – utworzone od imienia ojca.
  • nazwiska utworzone od nazw grup etnicznych, narodowościowych lub nazw mieszkańców regionów (np. Kaszubski, Prusak, Niemiec),
  • odapelatywne – utworzone od wyrazów pospolitych: nazw roślin, zwierząt, przedmiotów, określeń kalendarzowych.

Świat nazwisk jest bogaty i interesujący. Tak jest też w przypadku moich przodków, których nazwiska przyporządkować można do każdej z powyższych kategorii. Moi przodkowie już od początku XVIII wieku zamieszkiwali Górny Śląsk. W swojej tablicy przodków mam zarówno nazwiska niemieckie (m.in. Hellfeier, Schuster, Menzler, Tannenbaum, Langer, Gruchmann) jak i polskie (m.in. Augustin, Uliczka, Witt, Siano, Sobek).

Interesuję cię, jakie znaczenia ma twoje nazwisko lub nazwiska twoich przodków?

Skontaktuj się ze mną drogą mailową, a razem spróbujemy odnaleźć odpowiedź na powyższe pytanie: robert@hellfeier.net.


Opracowania o nazwiskach

Wykaz opracowań o nazwiskach mojego autorstwa: