Fragment tekstu pisanego po śląsku – marzanna ze Smolarni