No właśnie – czym zajmuje się genealog? A może należałoby zacząć od pytania: kim jest w ogóle genealog? Według Słownika Języka Polskiego genealog to po prostu „specjalista w dziedzinie genealogii”. Czym jest zatem genealogia? Tu posłużę się już dłuższą definicją zaczerpniętą z Wikipedii, z której dowiadujemy się, że genealogia to jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa. W szczególności przedmiotem zainteresowania genealogii są wybrane rodziny i rody, ich pochodzenie, historia oraz wzajemne relacje rodzinne i losy poszczególnych członków rodziny.

Tyle teorii. A jak wygląda to w praktyce? A więc w praktyce wygląda to tak, że genealog poświęca setki godzin na odkrywanie tajemnic i historii zarówno żyjących członków swojej rodziny, jak i nieżyjących już przodków. Praca taka opiera się w znacznej mierze na przeglądaniu dokumentów kościelnych i urzędowych oraz tych będących w zbiorach rodzinnych, celem odnalezienia poszukiwanych informacji i połączenia wszystkiego w logiczną całość.

Na pierwszy rzut oka brzmi to wszytko bardzo prosto, ale w praktyce nie zawsze tak jest. Jedną z cech, jaką powinien mieć genealog, to na pewno stanowczość w dążeniu do postawionych celów i swego rodzaju detektywistyczna ciekawość. Nie zawsze łatwo jest dotrzeć do poszukiwanych informacji, a do niektórych dociera się tzw. okrężną drogą – na zasadzie pewnych wykluczeń oraz wnikliwej analizy posiadanych dokumentów. W ostateczności to, z czym trzeba się zmierzyć, zależy tak na prawdę od osoby, która chce skorzystać z pomocy genealoga. Ci, którzy sami badają przeszłość swojej rodziny, potrzebują najczęściej pewnych wskazówek do swoich poszukiwań, czy też dostępu do źródeł. Zaś w przypadku osób, które nie zajmują się genealogią, bo nie mają na to np. czasu, albo nie wiedzą jak to robić, praca genealoga to pełny zakres prac – od A do Z.

Z mojego punktu widzenia pracę genealoga dzielę na dwie kategorie: wewnętrzną i zewnętrzną. Pierwsza z nich dotyczy prac, które genealog wykonuje bezpośrednio. Między innymi:

  • Przeglądanie dokumentów kościelnych i urzędowych,
  • Przeglądanie różnego rodzaju portali i stron internetowych o tematyce genealogicznej,
  • Rozmowy z żyjącymi członkami rodzin w celu pozyskania szczegółowych informacji do drzewa genealogicznego oraz związane z tym sporządzanie notatek z takich rozmów,
  • Bieżące uzupełniania powstającego drzewa genealogicznego,
  • Gromadzenie i porządkowanie zebranych w ramach poszukiwań dokumentów,
  • Skanowanie i opisywanie zdjęć i dokumentów – jeśli do takich udało się dotrzeć.
  • Sporządzanie dokumentacji z poszukiwań.

Co się tyczy kategorii zewnętrznej, na nią składają się wszystkie usługi, które genealog zleca osobom trzecim albo instytucjom. Można tu wymienić m.in.:

  • Stworzenie graficznego projektu drzewa do wydruku oraz jego wydruk w punkcie oferującym usługi druku wielkoformatowego,
  • Zlecenia wykonania skanów w archiwach, a w razie potrzeb zlecenia przeprowadzenia kwerend,
  • Koszty korespondencji, opłat pocztowych itp.

Tak wygląda to wszystko w telegraficznym skrócie.