Jak uzyskać dokumentację z ZUS-u?

O dokumentacji emerytalno-rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która może być ciekawym uzupełnieniem do badań genealogicznych, słyszałem już nie jeden raz. W tym roku również i ja postanowiłem znaleźć czas i przygotować odpowiednie pismo.

A co może zawierać taka dokumentacja? Poza dokumentami typowo ZUS-owskimi, można znaleźć w niej m.in. dokumentację medyczną (wyniki badań, różne zaświadczenia), listy kierowane do ZUS, świadectwa pracy, kopie metryk stanu cywilnego, kopie dowodów tożsamości, a czasami można też natrafić na fotografie.

Wniosek do właściwego Inspektoratu ZUS złożyłem w formie pisemnej na początku października tego roku. Jako powód, dla którego chciałem uzyskać dokumentację emerytalno-rentową moich dziadków, podałem zainteresowanie genealogią i prowadzenie badań nad historią rodziny. We wniosku wymieniłem również dokumenty, których pozyskaniem byłem zainteresowany. Po niespełna ośmiu tygodniach dotarło do mnie pismo z ZUS-u z pismem przewodnim oraz dokumentami.

Zawartość przesyłki

Pismo przewodnie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierało szczegółowy wykaz dokumentów, które mi przesłano. Znalazły się wśród nich m.in.: zaświadczenia o zatrudnieniu, oryginalne świadectwa pracy, książeczka wojskowa, zaświadczenia potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień. ZUS przesłał oryginały dokumentów. W przypadku kilku były to kserokopie, gdyż tylko takie były w ich posiadaniu.

Najciekawszymi dokumentami były oczywiście świadectwa pracy, dzięki którym mogłem uzupełnić informacje o zatrudnieniu moich dziadków. Pozytywnie zaskoczony byłem książeczką wojskową dziadka, w której zachowało się także jego zdjęcie legitymacyjne z początku lat 50. XX wieku.

Dokumenty dwóch dziadków i jednej babci, które otrzymałem z ZUS-u
Dokumenty dwóch dziadków i jednej babci, które otrzymałem z ZUS-u

Dla osób zainteresowanych tematem, prezentuję poniżej treść wniosku wysłanego przeze mnie do ZUS-u.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI EMERYTALNO-RENTOWEJ

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonymi badaniami nad historią własnej rodziny oraz planowanym przeze mnie napisaniem obszernej monografii rodzinnej, zwracam się z uprzejmą prośbą o odnalezienie i udostępnienie, w postaci oryginałów bądź też skanów, dokumentacji emerytalno-rentowej dotyczącej moich zmarłych dziadków:

  • Roman Spałek, ur. [data i miejscowość], zm. [data i miejscowość] (gmina [nazwa gminy]),
  • Maria Spałek z domu Okoń, ur. [data i miejscowość], zm. [data i miejscowość] (gmina [nazwa gminy]),
  • Johann Hellfeier, ur. [data i miejscowość], zm. [data i miejscowość] (gmina [nazwa gminy]).

Według mojej wiedzy wymienieni wyżej dziadkowie, aż do czasu swojej śmierci, pobierali emeryturę z ZUS.

Dokumenty, o które tutaj wnioskuję, oprócz niewątpliwej pomocy przy pisaniu pracy, będąc stanowić dla mnie nieocenioną pamiątkę, którą chciałbym zachować dla następnych pokoleń mojej rodziny.

Bardzo zależałoby mi na dokumentach typu: świadectwa pracy, życiorysy, wszelkie zaświadczenia, np. o stanie zdrowia, o przebytej służbie wojskowej, książeczki ubezpieczeniowe, akta stanu cywilnego, inne dokumenty dotyczące wykształcenia i przebiegu zatrudnienia oraz pozwalające odtworzyć dane biograficzne.

Jeżeli w aktach są kopie dokumentów tożsamości oraz fotografie również jestem ich uzyskaniem zainteresowany. Nie jestem zainteresowany dokumentami o charakterze płacowym.

Jako podstawę prawną przekazania dokumentacji wskazuję §28, ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.10.2011 r. oraz art. 77, ust. 2 ustawy o rentach i emeryturach.

W załączeniu przesyłam dokumenty potwierdzające moje bezpośrednie pokrewieństwo z ww. osobami:
1. Skan swojego dowodu osobistego,

2. Skan aktu małżeństwa swoich rodziców,

3. Kserokopia aktów zgonu dziadków, o których dokumenty wnioskuję.