Dziś chciałbym zaprezentować jedno z najciekawszych moich zdaniem zdjęć dotyczących historii Smolarni. Jest to fotografia członków rodziny Apostel, na której znajduje się najstarszy ówcześnie przedstawiciel rodu – Johann Apostel (1848-1929), razem z sześciorgiem dzieci i trzynaściorgiem wnucząt.

Zdjęcie to pozyskano w marcu 201 4 r. na krótko przed wydaniem monografii Smolarni, a jego istnienie było dla mnie sporym zaskoczeniem. Emocje wzrastały wprost proporcjonalnie do odkrywania historii fotografii i identyfikacji znajdujących się na niej osób. Przez kolejne 2 i pół roku trwało zbieranie szczegółowych informacji o wszystkich znajdujących się na fotografii osobach. Rozmowy z ich żyjącymi potomkami, czy też przeglądanie ksiąg chrztów i pogrzebów w celu dokładnej identyfikacji tych najmłodszych członków rodziny. Efekt? Na dzień dzisiejszy prawie wszystkie osoby (a jest ich łącznie 25) zostały zidentyfikowane i dokładnie opisane.

Ciekawym jest również fakt, iż w dniu pozyskania fotografii, żyła jeszcze tylko jedna osoba, która się na niej znajduje. Był nią 87-letni ówcześnie Johann Apostel (*1927) – jeden z wnuków Johannesa Apostla (*1848, +1929). W późniejszym czasie z osobą tą nawiązano kontakt listowny, a za pośrednictwem krewnych z Dziedzic pozyskano kilkanaście fotografii sprzed 1945 r., przedstawiających młodzież ze Smolarni. Całkiem niedawno dotarła do mnie informacja, iż Johann zmarł w zeszłym roku.

Kiedy i z jakiej okazji?

Tak jak z każdym pozyskanym zdjęciem, tak i tutaj najważniejszą kwestią było odnalezienie odpowiedzi na pytanie: kiedy je wykonano i z jakiej okazji. Od początku wiadomym było, iż w/w Johann Apostel zmarł w styczniu 1929 r., zaś najmłodsze dziecko znajdujące się na zdjęciu urodziło się w styczniu roku 1928 i w dniu jego wykonania miało zaledwie kilka miesięcy. Po kolejnych kwerendach udało się ustalić, że zdjęcie to wykonano najprawdopodobniej z okazji 80. urodzin najstarszego członka rodziny – tj. w czerwcu 1928 r.

Johann Apostel (1848-1929) – potomek smolarzy, na zdjęciu z sześciorgiem dzieci i trzynaściorgiem wnucząt. Zdjęcie wykonano w 1928 r. z okazji jego 80. urodzin

Osoby z fotografii

Poniżej zamieszczam imienny wykaz osób znajdujących się na fotografii. Został on nieco uproszczony w porównaniu do całości wiedzy, jaką przez ostatnie lata w tym temacie pozyskano.

 • Wyjaśnienia skrótów użytych w opisach: * – rok urodzenia, + – rok śmierci, [nazwisko] – nazwisko panieńskie, [∞nazwisko] – nazwisko po ślubie.

Osoby stojące z tyłu od lewej strony:

 • 1. August Apostel (*1922)
 • 2. Theodor Apostel (*1893)
 • 3. Franz Apostel (*1919, +1975)
 • 4. Andreas Apostel (*1877, +1962)
 • 5. Emanuel Apostel (*1886, +1968)
 • 6. Dominik Apostel (*1925, +1994)
 • 7. Johann Magiera (*1891, +1945)
 • 8. Johann Magiera (*1925, +2008)
 • 9. Paul Apostel (*1898, +1974)
 • 10. Agnes Apostel (*1926, +2008)

Osoby stojące i siedzące z przodu od lewej strony:

 • 11. Paul Apostel (*1921, +1990)
 • 12. Mathilde Apostel (?)
 • 13. Marianna Apostel [Schuster] (*1893)
 • 14. Gertrud Apostel (*1913, +1976)
 • 15. Pauline Apostel [Suchy] (*1880)
 • 16. Pauline Apostel [Kubczyk] (*1891, +1961)
 • 17. Johann Apostel (*1927, +2017)
 • 18. Magdalena Apostel (*1923, +1935)
 • 19. Marianna Apostel [∞Heyna] (*1895)
 • 20. Johannes Apostel (*1848, +1929) – najstarszy potomek smolarzy
 • 21. Karoline Magiera [Apostel] (*1900, +1945)
 • 22. Bernhard Magiera (*1928, +2005)
 • 23. Josef Magiera (*1923, +1961)
 • 24. Bertha Apostel [Piecha] (*1901, +1987)
 • 25. Richard Apostel (*1927, +1995)