dyplom – Zabytkowa architektura wsi opolskiej 2012