Poszukiwania genealogiczne

Rosnące w ostatnich latach zainteresowanie genealogią sprawia, iż coraz więcej osób poszukuje swoich przodków, interesuje się ich losami i chce poznawać przeszłość swojej rodziny. Nie ma co ukrywać – poszukiwania genealogiczne są zajęciem pracochłonnym i wymagają poświęcenia sporej ilości czasu. Ja genealogią zajmuję się od 2007 roku i oprócz odkrywania dziejów moich przodków, badam również przeszłość rodzin z terenu parafii Racławiczki – tj. moich rodzinnych stron.

Zapraszam cię do zapoznania się z moimi dotychczasowymi opracowaniami, zrealizowanymi zleceniami, ofertą oraz recenzjami osób, które już ze mną współpracowały i dla których przeprowadziłem tego typu badania.

Dotychczasowe opracownia

Na przestrzeni ostatnich lat w ramach badań historii lokalnej, dzięki możliwości przeprowadzenia setek rozmów z mieszkańcami, do celów dokumentacyjnych udało mi się opracować szereg drzew genealogicznych. Poniżej prezentuję wykaz niektórych nazwisk, dla których opracowywałem drzewa genealogiczne (w nawiasach podano skrajne daty/okresy początkowych informacji o przodkach danej rodziny):

 • Dziedzice: Ludwig (około 1870 r.), Magiera (połowa XIX w.), Gonsior (koniec XVIII w.).
 • Chrzelice: Haberecht (początek XIX w.).
 • Komorniki: Lasar (1841 r.), Manek (początek XIX w.).
 • Kujawy/Brzeźnica: Weiss/Weihs (od 1719 r.).
 • Leśnica: Niemietz (lata 30. XIX w.).
 • Opole: Piechotta (lata 30. XIX w.).
 • Pogórze/Chrzelice: Hellfeier (1704 r.), Gruchmann (połowa XVIII w.), Krupa/Kruppa (początek XIX w.).
 • Racławiczki: Szkop (połowa XVIII w.), Hayduk (1753 r.), Kalloch (połowa XX w.), Morcinek (koniec XIX w.).
 • Smolarnia i Serwitut: Apostel (połowa XVIII w.), Brylla (lata 50. XVIII w.), Daniel (lata 90. XVIII w.), Janik (koniec XVIII w.), Janocha (połowa XIX w.), Josef/Joseph (około 1820 r.), Kubczyk (lata 80. XIX w.), Pach (lata 60. XIX w.), Smolarczyk (lata 40. XIX w.).
 • Strzeleczki: Spallek (połowa XVIII w.), Wiesner (lata 90. XVIII w.).
 • Ścigów: Apostel (połowa XIX w.), Kuczera (połowa XIX w.), Hayduk (około 1810 r.), Różyczka (ok. 1830 r.).
 • Żabnik/Krobusz: Hellfeuer (koniec XVIII w.).

Oferta

Moja oferta, związana z poszukiwaniami genealogicznymi obejmuje m.in.:

 • pomoc i doradztwo dla osób chcących zając się genealogią,
 • kompleksowe wyszukiwanie przodków i opracowywanie tablic genealogicznych na podstawie odnalezionych informacji,
 • pośrednictwo w kontaktach z parafiami, Urzędami Stanu Cywilnego oraz archiwami na terenie Polski i Niemiec,
 • przeprowadzanie rozmów z członkami rodziny w celu pozyskania informacji do poszukiwań genealogicznych,
 • odszukiwanie informacji o przodkach danej rodziny w dostępnych urbarzach, książkach adresowych, publikacjach itp.,
 • transkrypcja i tłumaczenie starych, niemieckojęzycznych dokumentów.

Zapoznaj się z przykładowymi opisami dokumentacji z poszukiwań genealogicznych:

Opracowane tablice genealogiczne

Transkrypcja i tłumaczenie dokumentów

Nieodłącznym elementem badań genealogicznych, związanych m.in. z obszarem Górnego Śląska, jest transkrypcja i tłumaczenie niemieckojęzycznych dokumentów, zarówno tych urzędowych jak i kościelnych, wytworzonych przed 1945 rokiem.

Prawidłowe rozczytanie, a później interpretacja tekstu jest jednym z podstawowych elementów poszukiwań, zaś zawarte w dokumentach informacje w znaczny sposób mogą przyczynić się do postępu prac i ostatecznie uzyskanego rezultatu. W przypadku transkrypcji i tłumaczeń, w opracowywanych przeze mnie tekstach staram się oddać przekaz jak najbardziej spójny z oryginałem. Poniżej możesz zapoznać się z kilkoma przykładami takich transkrypcji, jak i opisami efektów poszukiwań genealogicznych: